Kompendium om kernekraft og klimakrise

Olkiluoto kraftværket i Finland, med 3. generations EPR reaktor

Udgivelse om kernekraft

Mange elever ser kernekraft som en interessant teknologi, og emner som Manhattan Projektet, strålingssikkerhed, Tjernobyl ulykken, radioaktivt affald, kernekraft som CO2 fri energikilde, thorium og fusion er meget populære elevprojekter.

Derfor har det frustreret mig at de fleste danske lærebøger i fysik har meget begrænset indhold om kernekraft, begrænset til en sidebemærkning i kapitlet om radioaktivitet, hvilket har begrænset kvaliteten i de opgaver jeg ser om kernekraft.

Dette bog er et forsøg på at give elever og undervisere konkret teknisk og fysikfaglig viden om kernekraft, som kan indrages i elevprojekter, i undervisning om radioaktivitet eller i det supplerende stof. For eksempel modeller for neutroners spredning og absorption, nuværende og fremtidige reaktortyper samt genbrug af radioaktivt affald.

Ud over det rent fysikfaglige sigte, har bogen også det mål at give et databaseret overblik over fordele og ulemper ved kernekraft i sammenligning med andre energikilder. Igen for at give et kvalificeret grundlag for diskussioner for og imod kernekraft i undervisningen og i elevopgaver.

Der er truffet aftale med forlaget Systime om at udgive bogen, forventet udgivelse er omkring årsskiftet ’23/’24.

Desværre er kompendiet som udgivelsen bygger på ikke længere gratis til rådighed.

Genre:

Lærebog i fysik (radioaktivitet og supplerende stof)

Status:

Skrives. Forventes udgivet på Systime start 2024.

Anvendelse:

Undervisning. Elevprojekter. Valgemner i gymnasiet.