Lær fysik med Det Termiske Opgør

Måske undrer du dig over hvordan et kortspil kan lære dig noget om fysik?
Så er du kommet til den rigtige afdeling.

Den korte forklaring er at alle begreber i spillet svarer til fysiske begreber, og relationen mellem begreberne afspejler de fysiske teori. Samtidigt har begreberne også de forkortelser og enheder som bruges i fysikken.

Derfor vil en erfaren spiller med ganske lidt ekstra instruktion kunne besvare regneopgaver omkring energi og varme.

Simpelt eksempel

Så i deres fysik C eksaminer har flere af mine elever haft en beregning med i deres oplæg som ligner denne: Beregn varmeenergien som en 2000 W elkeddel afgiver over 2 minutter.

Når man omregner de 2000 W til 2 kW og de to minutter til 2×60 = 120 sekunder, så lyder opgaven

Beregn varmeenergien som en 2 kW elkeddel afgiver over 120 sekunder.

Hvert angreb i Det Termiske opgør varer 1 sekund. Derfor vil denne opgave svarer til følende spørgmål:

Lille_robot_eksempel
Et kort med en effekt på 2 kW

Hvor meget varme vil en robot med en effekt P på 2 kW kunne afgive på 120 angreb?

En spiller med et par spils erfaring vil vide at effekten 2 kW svarer til en opvarmning på 2 kJ i hvert angreb. Den samlede varme i kJ er altså 2 * 120 = 240.
Eller opskrevet korrekt med enheder:
2 kW * 120 s = 240 kJ.

Der er altså en stor grad af eksamensrelevant læring i at spille “Det Termiske Opgør”.

Flere eksempler

Beregn den termisk energi der skal tilføres til et objekt med varmekapaciteten 3 kJ/K for at hæve temperaturen med 20 grader C.

bliver til
Hvor meget varme skal en robot med C = 2 kJ/K modtage for at temperaturen stiger med 20 K?
da en ændring på 1 grad C svarer til en ændring på 1 grad K.
Svaret bliver 3 kJ/K * 20 K = 60 kJ.

Hvad er varmekapaciteten af et objekt hvis temperatur stiger med 5 K når der tilføres 15 kJ termisk energi?

bliver til
Hvad er varmekapaciteten af en robot når en tilførsel af 15 kJ varme giver en temperaturstigning på 5 K?
Svaret er her 15 kJ / 5 K = 3 kJ/K.

Tilbage til oversigten over Det Termiske Opgør: Det Termiske Opgør

Tilbage til oversigten over bloggen: Oversigt