Et modangreb på terrorismen

Denne blog er startet som reaktion på den nylige terrorisme i Frankrig og DK, samt den tilknyttede vækst af terrororganisationen ISIL (som jeg ofte vil betegne Daesh).

Jeg har taget det som en brat opvågning, at islamismen faktisk er en seriøs trussel imod også vores samfund, hvilket DFs dommedagsprofeter har råbt op om i årevis.

Derfor må vi som samfund give et stærkt svar imod terrorismen. Et svar, der går i en helt anden retning end at chikanere personer med mørk hud på gaden, eller at kræve familier udvist der har boet i Danmark i årtier.
Kort sagt, et svar der er præget af omtanke frem for panik og xenofobi.

Jeg vil forsøge at holde disse indlæg korte og kontante. Dermed vil der sikkert ofte mangle detaljer og nuancer, hvilket jeg vil følge op på med supplerende indlæg.