Cards of Knowledge

I’ve made a cardgame for teaching, which has been quite successful among my students.

The main idea is simple: Players ask each other the questions on the cards. If the answer is correct they score points, if it is wrong they take a point of damage instead.

But there are some details which make this game more suitable for teaching than games like Trivial Pursuit.

Cards with Danish questions. Translation: “Power formula. Double damage. Roll a dice. At 5 to 6 double the damage for wrong answer. What is the relationship between power, energy and time (formula)?”. “Capacity of heat definition. What is the definition of capacity of heat (symbol C)?”. “Added heat. What is the formula for the added heat during heating?”

First off, the game is played in teams with 2-4 players. Every time a team ask a question to the other, they also randomly choose a player on the answering team, using a dice. And the team only get full points (usually 2) if the chosen player answer the question, without help from his team. If the team help, they only get 1 point.

The game is designed to engage every student by randomly giving them the option of earning extra points for the team. This ensures that even students who find the subject difficult will not just give up immediately.

There is a time limit of 1 minute to get the answer correct. So if a team cannot answer within the time limit (or give a wrong answer), they take the point of damage.

You can play with a limited amount of cards, if you either have a hard time coming up with enough questions for the subject, or if you want to give the cards as student rewards during teaching.
When all cards have been played, the team with the most points win.
A team can also win by gaining total of 8 points, and a team will lose if they take 4 points of damage.

Damage is not “negative points”, they don’t cancel each other out. This is important to remember, becuase the game is designed to end after 20 minutes, since teams will either reach 8 points or 4 damage by that time.

The designer of “Cards of Knowledge” (in Danish “Fagets Mestre”) is Bo Paivinen Ullersted. All rights reserved.

Overblik over Classcraft

Classcraft er et system med en enorm evne til at engagere de “tunge” elever, der ellers sjældent deltager aktivt. Her er mine slides til præsentation af den gamificerede system.

Selvom jeg tidligere har præsenteret Classcraft både i indlæg her på bloggen, og i mine foredrag, har jeg nu skrevet et nyt overblik. Det er baseret på den online session der fandt sted i maj 2020, hvor jeg samlet alle de mange spørgsmål deltagerne havde om Classcraft – og de andre metoder.

Så her er mine slides til overblikket.

Har du fået blod på tanden? Så læs mine andre indlæg om Classcraft:

Læs mere om de andre gamificerede undervisningsmetoder her: Gamificerede undervisningsmetoder

Pædagogik er ikke svaret på gymnasiets krise

Motivationskrisen i det danske uddannelsessystem er ret godt dokumenteret i form af en bog med bidrag fra flere pædagogiske forskere (“Unges motivation og læring”). Det er et helt reelt problem, at det står skidt til med elevernes motivation – og til tider også med deres trivsel.

Desværre kan vi ikke regne med nogen løsning til gymnasierne fra forskernes side, hverken i kraft af deres samarbejde med pædagogikum (kursus-året for nye undervisere), med ministerierne eller gennem deres oplæg på “pædagogiske dage”.

Problemet er, at pædagogik (i hvert fald som den formidles af de danske pædagogiske forskere) har et overvældende funktions-orienteret fokus. Det hele handler hvordan elever lærer bedst, forudsat at de villigt og entusiastisk gør præcis hvad de bliver bedt om.

Desværre er den største udfordring som underviser netop at få eleverne til at deltage villigt og entusiastisk.

Dette er helt ukontroversielt blandt undervisere. Det er også almen kendt at elevernes karakterer og udbytte af undervisningen i meget høj grad afgøres af deres arbejdsindsats, endda mere end af deres intellektuelle potentiale. Flere elever har et “talent” for at tænke på den måde et fag kræver, men får alligevel et middelmådigt udbytte af faget pga. dårlig indsats. Og tydeligst ser man det på de svageste elever – de dårligste resultater opnås næsten udelukkende på baggrund af manglende indsats i undervisningen.

Et andet ord for at deltage entusiastisk er at være motiveret. Og når vi nu står netop i en motivationskrise, så burde alle danske pædagogiske forskere være optaget af at tilegne sig og anvende al eksisterende viden om netop motivation.

Desværre er de danske pædagogiske forskere helt uinteresserede i motivation. Deres forskning ender altid med at have motivations-delen som et rent postulat. I hvert falde når den bliver præsenteret for os undervisere.

Det antages, at det er motiverende for eleverne at arbejde projektorienteret. Det antages, at tværfagligt samarbejde er motiverende. Det antages, at klare mål for modulet og detaljeret feedback er motiverende.

Men modsat “læringsudbyttet” ses motivationen ikke som vigtig nok til at måle på, eller bare analysere ud fra eksisterende forskning – forskerens eller teoretikernes egne fordomme om elevernes motivation menes at være tilstrækkelige.

Illustration af Love Krittaya, Public Domain

I protest mod denne ubrugelige mentalitet, har jeg gennem flere år sat motivation i centrum for min undervisning. Gennem konceptet “Gamification i Undervisningen” har jeg udviklet flere undervisningsmetoder ud fra et menneske-orienteret fokus. Hvor det er helt OK at tingene bliver en smule mere komplicerede eller langsomme, hvis eleverne til gengæld er entusiastiske.

Læs mere om mine gamificerede undervisningmetoder her: Gamificerede undervisningsmetoder

Hele denne metode er forskningsbaseret. Ikke baseret på pædagogiske forskere uden respekt for motivation, men derimod på forskningsbaserede psykologiske teorier om motivation: BJ Fogg “B=MAP”, Nir Eyal “Hook model”, Mihaly Csíkszentmihályi “Flow Theory”, Daniel Kahneman “Thinking: Fast and Slow”, Deci og Ryan “Self Determination Theory”, Jane McGonigal med flere. Med stor brug af et overordnet teoretisk framework for motivation: Yu-kai Chou “Octalysis”.

Så er du interesseret? Læs mere om mine gamificerede undervisningmetoder her: Gamificerede undervisningsmetoder

Til sidst vil jeg gentage, at mit udgangspunkt for kritikken af den danske pædagogiske forskning handler om hvad der bliver formidlet videre af denne forskning til gymnasiets undervisere. Måske vil enkelte pædagogiske forskere føle sig urimeligt angrebet, og pege på referencer til motivationsforskning i deres egne værker. Men kritikken handler netop om, at motivationsforskning aldrig anses for vigtigt nok til at kommunikere videre til underviserne. Hvilket er et fundamentalt problem for undervisningen i de danske gymnasier, idet underviserne ikke får viden om motivation fra de eneste forskere der inviteres til at tale om undervisning.

Det viser sig også, at det danske pædagogiske landskab ikke er fuldstændig tørlagt for motivationsteori. Nogle heldige undervisere er stødt på selvdetermineringsteori, på Noemi Katznelson, Dorte Ågård eller Skaalvik i deres pædagogikum. Så det er skam muligt at kombinere pædagogik og motivationsteori. Det skal bare prioriteres i pædagogikum, således at hver eneste kandidat støder på teorier om motivation. I flertal. For man kunne jo heller ikke forestille sig at pædagogikum kandidater kun blev serveret for en enkelt teori om pædagogik og læring.

Og det selvom pædagogik ikke er svaret på gymnasiets krise.

Hold dig opdateret, tilmeld dig facebook-gruppen Gamification i undervisningen

Velkommen til Team Time Travel

Jeg er super glad for at kunne samarbejde med Theo Thy, som har designet et læringsspil til engelsk undervisningen i gymnasiet.

Spillet Team Time Travel bygger på korte øvelser fra undervisningen, hvor elever skal svare på ret “skæve” spørgsmål. Ideen er naturligvis at de bliver presset ud i nogle uvante situationer, og måske også bliver nødt til at anvende nogle engelske ord og begreber de sjældent bruger.

Prøv spillet gratis her: Team Time Travel regler og kort (version 1.02)

Disse udfordringer bliver så grundstenen i et spil, hvor elever dyster imod hinanden i klumper af tre hold. Hver udfordring stilles til to af holdene, hvor det tredje hold så agere dommere, og skal vælge den bedste løsning.

Reglerne er så designet på en genial måde, hvor man for at vinde spillet skal spille på både den sjoveste og fagligt mest givende måde. Bedømmelseskriterierne er nemlig at spillerne taler engelsk, har en kreativ løsning, og inddrager flest muligt af deres holdkammerater.

Prøv spillet gratis her: Team Time Travel regler og kort (version 1.02)

Hvis jeg skal tage analyse-brillerne på, scorer spillet højt på en lang række motivationstyper – her bruger jeg navngivningen fra Octalysis. Der er konkurrencen imod de andre, og samarbejdet på holdet (CD5 social indflydelse og relationer). Kreativitet (CD3) er et krav for at vinde, og der er nysgerrighed (CD7) omkring hvad den næste udfordring bliver – både fordi det er ukendt, men især fordi udfordringerne er så skæve og varierede.
Desuden er det altid en success-oplevelse (CD2) at få points, fordi det per definition er udfordrende. Man skal jo gøre det bedre end sine modstandere, så hvert point er en sejr.

Jeg er også ret begejstret for fleksibiliteten i spillet, idet man kan vælge en varighed på 20-30 min. eller et helt modul. Eller også kan man inddrage spillet i et forløb om en tidsperiode, hvor det så spilles i slutningen af op til 5 moduler i forløbet.

Prøv spillet gratis her: Team Time Travel regler og kort (version 1.02)

Spillet er stadig nyt, da Theo pga. perioden med virtuel undervisning endnu ikke har kunnet afprøve det på eleverne. Men han har god erfaring med flere af udfordringerne, så det bliver nok kun bedre af at udvide det til et spil.

Vil du vide mere om læringsspil og gamification i undervisningen?
Se Gamificerede undervisningsmetoder ,
eller hold dig opdateret ved at tilmelde dig Facebook gruppen Gamification i undervisningen

Yang Gang is treatment for depression

“Joining the Yang Gang literally ended my depression”.
There are many similar stories of people who become much happier when they join the Yang Gang. But why is it that simply becoming part of a presidential campaign can affect your mental state?

Yang gang cured depression
Reddit post on r/YangForPresidentHQ on Nov 30 2019

The answer is that the Yang Gang is using “White Hat” motivation which makes you happier. Many other things in your daily life use “Black Hat” motivation instead, making you dissatisfied.

Knowing this, we can also figure out which mental health effects that the Freedom Dividend (UBI) will have.

Agents of depression – Black Hat motivation

We get the answer from the Octalysis Framework of human motivation. More specifically the Octagon, a model of the 8 Core Drives which are the sources of all motivation.
This model states that not all sources of motivation are healthy, in fact an overexposure to Black Hat Core Drives will first cause stress, then eventually burnout (which can result in mild or severe depression).

Gamification-Octalysis_black-white
The octagon – 8 Core Drives

There are many things in our everyday lives which motivate us by Black Hat Core Drives – those in the bottom of the octagon shape.

The Core Drive (CD) called Scarcity and Impatience is used by shops to make you buy their products. If there are only a few items for sale (often the case for hotel rooms, airplane tickets), then there is a scarcity of items, and you think twice before rejection the offer.

In the same way, every time limited offer trigger your impatience. You don’t want to wait until the offer come around next time (especially if it’s a once in a year offer).

Another Black Hat CD called Unpredictability and Curiosity. Curiosity is constantly driving us to use social media, or watch TV series, or even check news sites compulsively.
It’s unpredictability that makes gambling fun – and addictive.

Finally, the “blackest” of the CD’s is Fear of Loss and Avoidance. Got a deadline at work? That’s fear of loss. Not speaking up in class because of potential humiliation? Also fear of loss. Spending several minutes waiting in line to the elevator instead of taking the stairs a few floors up? That’s probably avoidance.

Remember that it isn’t the things we DO that are black hat. We get stress and burnout because of WHY we do those things.

White Hat – the Power of Games

healthy_food

Fortunately, not all motivation is Black Hat. The other kind is White Hat Core drives. And they REDUCE our stress and anxiety levels.

You can think of this as eating, white hat CD’s are the healthy fruits and vegetables, while black hat is overly processed food, poor in nutrients and full of fat and sugar.

There healthy CD’s has been discovered through gamification – looking at the power games has to make us motivated, engaged and happy. And sometimes reality is as good as a game.

Epic Meaning of the Yang Gang

The first White Hat CD is called Epic Meaning and Calling. So the point about Epic Meaning is that you contribute to something that is greater than yourself.

So let me explain why joining the Yang Gang has proved such a healing experience for some.

 1. The vision of making the United States a better place is a meaningful cause – beyond the individual.
 2. Ambitious goals like eliminating poverty makes the vision more epic.
 3. As Andrew Yang trusts the Yang Gang to win the presidency – you don’t just cheer for a campaign, you ARE the campaign.

Being in a place where your actions contribute to an epic goal, that would transform the lives of ordinary people for the better – that’s the experience that every game tries to create. Because it ensure people that their lives and actions matter – and gives them a purpose.

agent_smith_purpose_meme
Just in case you forgot how important purpose is, I put Agent Smith is here to remind you

Creativity

While Epic Meaning is by far the most powerful White Hat motivation of the Yang Gang, it’s not the only one.
Empowerment of Creativity and Feedback has the same power to provide happiness.

You get a small dose of creativity each time you write a Twitter message. And you get a small dose of Feedback when watching the the likes, retweets and replies to the message.

However, to unlock the true power of Creativity, you have to be a content creator. Make memes, record YouTube videos, do infographics or write blogs.
Take a great effort in creating something, and you will be rewarded with happiness.
Especially if people engage with your creations, and provide positive feedback for your next project.

Take care of yourself

In conclusion, being Yang Gang is a positive thing. However, the Black Hat motivations are still present.

Obsessively monitoring Twitter and other social media sites from Curiosity can bring you down. Especially if you keep engaging in unwinnable discussions with stubborn users (there are a lot of those on the internet…)

The most dangerous thing is fear of loosing. If you ever find yourself acting out of fear that Yang would lose – take a step back and relax. Then think of all the positive effects that the policies of Yang will have.

Finally, if anyone post on social media about “how Yang will lose” if you don’t act right now – you have to tell them off!
Humanity first of cause. They probably mean well, they just have zero knowledge of how motivation works. You give them the data.

Interested in Yang Gang? Maybe you would like to read What a dynamic movement looks like

Bo Paivinen is a certified gamification designer, as well as a danish Yang2020 supporter.

What a dynamic movement looks like

In many ways, the Yang2020 political campaign aka the Yang Gang is extremely different from other campaigns. For one, it doesn’t run on name recognition, political alliances or big donors at all, it is a grassroots campaign. But it’s not just any grassroots campaign, it is an extremely powerful movement, which has only reached a fraction of it’s potential numbers.

Being part of the Yang Gang as a European for Yang has taught me a lot of lessons about my subject of interest: motivation. And I believe I got some golden insights into the nature of powerful once-in-a-generation movements.

What does success look like?

I’m sure you want to know why Yang Gang has the power to be comparable with the great civil rights movements and other once in a generation movements. And why it greatly surpasses both the Sanders2016 and MAGA campaigns.

Here is 9 power indicators of the Yang Gang, of which only a few are true of Sanders or Trump followers.

 • From zero to hero:
  Andrew Yang went from zero name recognition and no elected office to consistently polling at 5th or 6th in the democratic primaries of around 20 candidates (all of which have had a top political career). Fundraising is also at 5th or 6th, and Yang has qualified for every democratic debate (all data as of late November 2019).
 • Many conversions of “enemies”:
  Imagine that someone say that they have only ever voted Republican, but they will vote for Yang over Trump, and even register democrat to vote in the primary.
  Well, this happens almost daily on Twitter with new people.
  Polls also consistently show that Yang would be the best or second best candidate for turning Trump followers in a general election.
 • Cross-ideological alliance:
  Most other candidates choose one core ideological group that they engage, either democratic moderates or progressives.
  Yang is unique in that the Yang Gang consist of both moderates, progressives, libertarians, conservatives and ex-MAGA.
 • Energy of followers:
  The Yang Gang is extremely energetic. They produce huge amounts of memes, infographics and other stuff to share on social media.
  Or watch a Yang rally on YouTube – contrast with any other political rally, and observe the difference in enthusiasm and energy.
 • Discipline of followers:
  From trending hashtags on Twitter, winning online polls and app competitions, to reaching fundraising goals, the Yang Gang self-organise to do what is needed.
  Or take the TV clips with Yang interviewed with Yang Gang around him – who stay completely silent until he is done speaking, then break out in cheers.
  Smaller actions on the ground are also self-organised along with accommodation for the people who want to come to an early voting state, and stay for canvassing.
 • Positive reactions:
  From what I have read from canvassers, phone and text bankers, it seems like the reactions they get from contacting people are a lot more positive than what other political campaigns get. People are genuinely interested in Yang Gang.
 • Huge conversion rate:
  I only have indirect evidence for this, but my impression is that whenever a person hears about Yang and his policies, he or she is very likely to join the Yang Gang soon after. This is in contrast to every other candidate in the primary.
 • Dedicated followers:
  Out of all candidates, the followers of Yang are least likely to change their vote to any other candidate. This has been confirmed by several polls.
 • Likeability:
  Yang was just confirmed as the most likeable (or “least unlikeable”) of all democratic candidates, meaning that supporters of other candidates view him with respect and not hostility.
 • Success despite the media:
  The Yang Gang has not gotten anything for free. Yang got the least amount of speaking time at the debates of all qualified candidates. He also had the worst ratio of TV coverage to polling result (times mentioned per polling percent point) of any candidate. With such a low level of interest/support from the TV stations, it is a show of strength to stay at 5th to 6th place in the 20 candidate race.

The reason for greatness

So what are the secrets of the Yang Gang? Using my knowledge of the Octalysis framework for motivation, I got a pretty good idea about which characteristics are key to the success of the movement.

You need to keep in mind that Yang got 150 policies fleshed out, so he has had to prioritise what his message would be. Which is true for a lot of campaigns or organisations: they have a lot of positions and messages, and have to decide what they will put at center stage.

If you are unfamiliar with the framework, here is a key to interpret the Core Drive abbrevations:
CD1: Epic meaning/calling, CD2: Development/accomplishment, CD3: Creativity/feedback. CD4: Ownership/possession, CD5: Social relatedness, CD6: Scarcity/impatience, CD7: Unpredictability/curiosity, CD8: Loss/avoidance.

Central message

The first part is about the central message of the Yang2020 campaign – why is it so powerful?

 • New/different:
  It is hard to create a movement about something that has been seen and tried before. Automation as threat, and Universal Basic Income as solution are surprising messages for a political campaign. There is curiosity, but there is also the unpredictability – anything new might have potential to change everything.
 • Dystopian now, utopian future:
  Any movement need to engage supporters urgently by communicating how bad the current situation is, and that it’s spiralling out of control. But to avoid burn-out, there need to be a positive vision that the movement can prevent the catastrophe, and bring about a bright and wonderful future. This is a CD8/CD1 combo.
 • A hidden but obvious threat.
  In Andrew Yang’s case the threat is “job loss to automation”. I think every movement need to go against a threat that is being under-reported in the news and under-discussed by politicians. But at the same time so obvious that most people will agree when you point it out – it is in agreement with their everyday experience.
 • Condemn structures, not people
  Some campaigns (Bernie Sanders, Donald Trump) manage to do well by being “them vs. us”, identifying their enemies as “capitalists”, “billionaires” or “the swamp”. But a truly engaging movement tone down the idea of competition, partisanship or violent strife (which is black-hat CD5).
  This open the movement up to many people who would be put off by a very confrontational “you are with us or you are against us” message. Example in point: political movements for change (like democratic reform) perform better (higher chance of success) when they stay non-violent rather than take up arms. It is easier to attract people to your movement when you hold the moral high ground.
 • Truth and facts on our side.
  The campaign message is always being presented with data, which is a great way of making it more believable. Yang knows the data by heart. When he is unafraid to enter honestly into debates, and talk data rather than opinion, it cements the impression that you are fighting for Truth on top of the other fights. Very CD1.

Leader qualities

This part is dedicated to the things that Yang does as leader, candidate and public face of the Yang Gang. I do not include more traditional leadership qualities like “well-structured”, only those that directly help him communicate the message of the movement in an effective way.

 • Anti-stereotype:
  People have filters that rapidly makes them embrace or reject messages or people. If people can put someone in a category quickly because they fit a stereotype “typical democratic politician”, then they are not likely to actually listen to the message.
  Not fitting in to a stereotype makes people curious and willing to listen to Yang.
  From not wearing a tie to crowdsurfing, to dancing, Yang break the stereotype of politicians in many ways.
 • Relateable:
  Although Yang has an Ivy League education and sky high IQ, he makes a point of speaking like an average person, leaving out academical and political lingo, and avoiding cliches. One reporter also joked that Yang “needs money for his swear jar” because he is not afraid of swearing on air.
 • Greater purpose:
  A point Yang often mentions is that he didn’t decide to run for president because he had a dream of becoming president. He is running because he is concerned about the issues, and convinced about the solutions of his campaign.
  While other candidates also pick a primary issue and solution, it often seems like the other way around – “I should be president – and these are the issues I am running to fix”.
 • Honesty:
  Yang just always seem honest, and I believe it is because he is exactly that.
  Connected to the point of greater purpose, other candidates often seem to dishonestly take any position they believe will win them votes. And downplay any previous positions they held, when those positions are unpopular.
  Yang is true to the issues and solutions he believe in, and will not downplay them.
 • Directness:
  Yang does not avoid hard questions – which is really unusual in politics. People are so used to politicians avoiding to answer questions directly, that a direct answer seems surprising.
 • The adult in the room:
  What Yang manages to do in debates is to come across as the most rational, self-controlled, responsible and constructive participant. And no, he keeps the swearing out of the debates.
  While he has criticised Elisabeth Warrens’ billionaire tax, he did that without turning it into a personal attack. In the same way, Yang has often criticised the way other candidates attack Donald Trump or each other. “This does not solve any of the problems on the ground that got Donald Trump elected.”.
  He even defended candidate Tom Steyer against attacks at a debate, proving his honesty on this point.
  By being the adult, Yang makes the other candidates look like children.
 • Data-focused:
  If there is one thing Yang absolutely loves, it is data. For every argument he makes, he cites data to prove his point. He is also not afraid of discussing the data.
  This reinforce his honesty – he believes he is right because he got the data to prove it, and he trust that the data will always prove his positions right.
  Being open to change policies if proven wrong by data is part of this.
 • Non-combative, non-divisive:
  Whenever Yang speaks, it is with a “we’re in this together”, “we need to fix the system” tone. He avoid to respond with a combative tone when getting critical or even unfair questions, and he especially avoids an “us vs. them” narrative.
  Even though he often singles out Jeff Bezos (because Amazon paid zero federal taxes last year), he doesn’t demonize him. An example of this is when he mentions that Jeff will also receive the 1000$ Freedom Dividend “just to remind him that he is an American”.

Campaign structure

With the strong points of the message and Andrew Yang himself covered, here are finally the strong points that relates to the structure of the campaign.

 • Social connectedness, social proof.
  I think this is the most addictive movement I have been part of, mainly due to it’s huge social presence on Twitter. When you read many messages in support of the movement every day, it galvanise you, and encourage you to make your own contribution.
  Yang Gang is very good at promoting “remember to follow other blue hats (Yang Gang)” – this leads to many messages about Yang Gang stuff every day.
  Also, Yang Gang can ratio (out-number) any tweet critical of Yang, which is very encouraging and great social proof every time.
 • The followers are the campaign
  In Andrew Yang’s words: “The Yang Gang has the job of winning me the presidency. My job is to make your job easier – by being the best candidate I can be.”  It could not be communicated any more clearly that being Yang Gang is not a spectator sport. Being engaged in something happens mostly when you take action, not when you simply watch passively.
  And there is always something to do on Twitter: hashtags to trend, news to share, attacks to defend against.
 • Decentralized
  There are very few commands given from Yang or the campaign manager.
  The main campaign (paid staff) also seem to have more of a supporting role (opening offices, making and buying adds, booking events), leaving much of the organizing to the volunteer Yang Gang.
 • Creativity.
  If people in the movement engage in creative acts, it will inspire others engage in the movement – and to do their own creative acts.
 • A clear goal and obvious sub-goals.
  Winning the presidency for Andrew Yang is very well-defined, and has a limited time-frame. It leans to well-defined sub-goals (fundraising, poll results, qualifying for debates, winning early states)
  . This is of cause true of any political campaign, but these kinds of goals would be missing for many social, environmental or religious movements.

So I believe that these insights will be very valueable in my own project: the Teachers National Network for Gamification of Teaching. I hope they will also be useful to you.

If you want to know more about the Octalysis Framework which I used to make this analysis, check out my introduction to Octalysis.

En forvandling af de nationale tests

Kan de nationale tests overhovedet blive en succes?
Den nye regering har på baggrund af massiv kritik afskaffet de nationale tests – for de mindre skolebørn. Men eleverne i de store klasser i folkeskolen skal stadig afholde en ændret version af testene.

At de nationale tests i deres nuværende form er en katastrofe for elevernes motivation, kan du læse i mit tidligere indlæg Testregimets sabotage af motivationen.
Så hvad skal der ændres for at det kan blive godt nok?

Lad os starte med formålet med de nationale tests. Tests er ikke en måde at undervise eleverne på, for formålet med at afvikle en test er ikke at give eleverne ny viden. De er en evalueringsform, deres formål er at give information til underviserne, til skolen, til staten og til eleverne selv om deres faglige niveau. Denne information skal helst være så specifik så mulig, så man kan finde tilbage til hvor de store huller i viden er, både på landsplan, skole-, klasse- og individplan.

Problemet er så at en test kan enten hæmme eller styrke elevernes faglige selvtillid og motivation til at deltage i undervisningen i de efterfølgende år – et faktum der fuldstændigt er ignoreret i de nuværende tests. Da elevernes evne til at løse faglige opgaver er direkte afhængig af deres faglige selvtillid (ifølge Skaalvik), er det et betydelig selvmål.

Idet tests ikke er en undervisningsform, skal de ikke vurderes ud fra teorier om læring. Derimod er det oplagt at vurdere testen på dens evne til at synliggøre og fremhæve elevernes fremskridt, et væsentligt element i motivation ifølge både Octalysis og Skaalvik.

Som jeg før har nævnt i Vi skal ikke have 13-skalaen tilbage vil den gennemsnitlige elev gøre store fremskridt fra 3. til 9. klasse, men ikke kunne se det på sine karakterer. De bliver normalt på samme niveau, og nogen gange vil de endda falde.
I stedet for at opleve motivationen i at sammenligne sin præstation med sit eget tidligere niveau, er eleven tvunget til at sammenligne sig med andre, hvilket kun er motiverende for de bedste.

Af den grund skal testen ikke give eleverne et resultat som en karakter. Det er ikke bedre at give eleverne resultatet som en procentsats af antal rigtige, hvis prøvens sværhedsgrad stiger i takt med elevens niveau, og fremskridtet på den måde usynliggøres.

Nej, den korrekte metode er for det første at vise eleven pointtallet, og for det andet at sikre sig at det stiger i takt med elevens fremskridt – gerne endnu hurtigere. Så kan eleverne blive motiveret af at sammenligne deres nye resultater med deres tidligere – hvilket skal være nemt at gøre når de får vist resultatet.

En bedre test i praksis

En måde at få pointtallet til at vokse på er at give opgaverne points efter absolut sværhedsgrad. Lad os for eksempel sige at den samme opgave stilles i testen til både 6., 7., og 8. klasse. Forventningen er at opgaven kun kan løses af de bedste elever i 6. klasse (svær opgave), af middel-eleverne i 7. klasse (middel opgave) og af næsten alle elever i 8. klasse (let opgave). Men i alle tilfælde giver opgaven 10 points, uanset om eleven tager testen i 6., 7., eller 8. klasse. Derfor giver det sig selv at eleven opnår større og større pointtal over tid.

Hvis det er teknisk svært at gennemføre, findes der en mere simpel metode. Elevens besvarelse opgøres først som en procentsats af maksimalt antal points. Denne procentsats bliver så ganget med en sværhedsgrad, der stiger for hver test. En passende stigning kunne være +20% for en kvartal-test, eller mellem +50% og +100% for en årlig test.

Jeg har selv anvendt metoden til at give elever evalueringer af deres skriftlige opgaver, se Når eleverne bliver eksperter i fysikrapporter. Her blev pointtallet præsenteret på følgende måde, så det var oplagt at sammenligne med tidligere resultater:

Screenshot_annonym_elevfeedback

At eleverne kan se fremskridt, vil i sig selv gøre testene mere motiverende, måske nok til at de ikke længere er demotiverende for flertallet af elever.

Men det kan gøres endnu bedre ved at tillade eleven at gentage testen. En af de store årsager til at tests og eksaminer er angstprovokerende, er at de ikke kan tages om.
At testen tages om betyder ikke at de tidligere data slettes, så det modarbejder ikke formålet om at måle elevernes niveau.
Men når testen tages om kan det have indflydelse på den præsentation, der vises til eleven. “Højeste pointtal” og “Seneste pointtal” bør fremhæves for eleven, da de giver største fornemmelse af succes og dermed motivation.

Når testen gøres åben for gentagelse kan det ligefrem give anledning til at eleven lærer noget, idet mange vil ønske at slå deres “high-score”, og derfor være interesserede i at rette deres tidligere fejl og misforståelser.
På den måde bør underviseren også lade det komme eleven til gode i karaktervurderingen at vedkommende er gået tilbage og har rettet sine fejl. Hvis underviseren i det hele taget ønsker at anvende testen i sin vurdering.

Med disse simple ændringer vil de nationale tests kunne ændres fra et meningsløst og demotiverende element, til noget der måske endda kan hjælpe med elevernes motivation.

Vil du vide mere om undervisning og motivation? Læs om Gamificerede undervisningsmetoder
Eller hold dig opdateret på Facebook-gruppen 
Gamification i undervisningen

The brilliance of They are Billions

A new RTS title from an unknown developer managed to gain tons of hype from game streamers, some of them StarCraft veterans – the dominating Esport game in the RTS genre.

So why did They are Billions make an impact in these game enthusiasts, when several hundred titles are released from unknown developers every year? (to be fair, Numantian Games had released one title before, but not one I have ever heard of).

they_are_billions

The hype comes down to two extremely important game techniques, which this new zombie game introduce to the RTS genre.

A genre-defying pause

Real strategy games are put in two main categories: Turn-based and Real Time Strategy (RTS). In other words, whether the game world progress at all times, so in “real” time, or whether the player decide when to switch the turn, so that an amount of time will pass.

The benefit of real time is immersion – the people and vehicles move around in a real way, just like the view from a tower. Turn-based breaks immersion when units stand still most of the time, and only move in short sequences. But real time introduce a stress factor. Most RTS titles require the player to manage their economy by constructing buildings and researching upgrades at a good timing, at the same time that the player produce and control their army units.

For this reason, strategy often takes a backseat in importance, with multitasking skill and ability to execute standard procedures efficiently being the main characteristics of a good player. The turn-based games allow the player the room to think ahead – to actually plan a strategy in the middle of the game.

Now enter the first hero of They are Billions: The pause button.

Other RTS titles have the ability to pause, but it is often hidden, so that players feel like pausing is not part of the game, but just an option to get some tea and biscuits in the kitchen.

On the other hand They are Billions put the pause button right in on the interface, as a rather large button. It is also keyed to the space bar, just in case clicking with the mouse would be too much effort.

This forces the player to accept pausing as part of the game, and a good option whenever things get overwhelming and multitasking would otherwise be needed.

So the pause hero have effectively created a genre hybrid: a game with the immersion of an RTS, but keeping the focus on strategy and planning from the turn based genre. The best of two worlds, and surely a trick that other RTS games will copy in the future.

Vulnerability and fear

The second stroke of genius is tweaking the game mechanics to emphasize the fear in the zombie genre, by making the player vulnerable.

In a standard RTS game like Starcraft or Age of Empires, they base of the player is quite sturdy. If a few enemy units would walk into the base, it would take them a while to tear down the buildings, time enough that the defender would be able to move his army back.

The most vulnerable part of the player economy is not the buildings, but the workers. A few enemy units could quickly kill several workers, but only if the defender does not react and move them to safety.
Most RTS games are not lost or won because a player was too slow to defend his base, but rather because his entire army has been defeated, and he is left with nothing to defend with. So in some sense, the army is the most vulnerable thing the player control.

They are Billions turn this usual logic on it’s head. Even the most basic army units are quite durable. They can take several hits from the infected, at the same time that they have superior speed and range.

In contrast, the buildings are extremely vulnerable – especially the tent, which is a cheap option to expand the base. Whenever a zombie manage to overcome the defence of a building, the building become infected. This stop the building from functioning, but more importantly, the 4 to 10 inhabitants of the building are now zombies, making their way to the next building!
This very quickly spirals out of control, with each new infected building spawning more zombies inside the base. If the player does not have a sizeable army right next to the outbreak, it is game over.
Placement of units and walls are key, and if there is ever a hole in your defensive line, chances are high that you will lose.

But on the other hand, when the attack has been repelled, there is rarely any lasting damage. Player units are tough, and infected buildings just need a cheap “repair” procedure once any nearby zombies are gone.
I recently managed to save my base in the last moment, at 4 or 5 buildings infected. Extremely close to defeat, but my losses were minimal.

This dynamic is brilliant, because in a usual game the damage to my forces would have been so great that I would not have been able to win the game.
Losing from attrition in a game against AI hordes is not a fun way to lose. Too often RTS players end up in a situation where there is little chance they can win, but the game drag on for a long time before they finally lose.

For this reason, every battle has to be won at a good margin, coming close to defeat mean that you will lose in the long run, and you might as well quit.
But winning a close batte is exciting – still having a chance to beat the game makes it even better. And it’s just that kind of excitement that They are Billions bring to the RTS genre.

The full version of the game and it’s campaign mode is released today, so I’m off to enjoy this masterpiece at Steam.

Pædagogiske dage om gamification?

Skal underviserne på dit gymnasium blive bedre til at motivere eleverne på de pædagogiske dage i år? Så kunne det være at I var interesserede i et foredrag eller en workshop om gamification i undervisningen.

Kontaktoplysninger nederst i indlægget

Ideen bag gamification er meget simpel: Brug de motiverende elementer fra spil til at engagere eleverne i undervisningen, på samme måde som de engagerer sig i digitale spil, brætspil eller sport. Det kan man gøre på mange måder, men heldigvis behøver man ikke at forsøge sig frem i blinde. Der findes en stor viden om gamification, blandt andet det højt respekterede framework Octalysis, som jeg selv er certificeret inden for (som eneste danske underviser).

Jeg har de seneste år arbejdet intensivt på at udvikle gamificerede undervisningsmetoder, til brug i gymnasiet. Da jeg har brugt dem i mit daglige arbejde som underviser i fysik- og matematik på STX, HTX og EUX har de af sig selv fået den flexibilitet, der gør dem praktisk anvendeligt i undervisningen. Og jeg har set de positive resultater på nærmeste hånd.

Denne viden vil jeg meget gerne dele ud af til andre undervisere, hvilket jeg dels har gjort gennem denne blog, og dels ved at holde foredrag og workshops på gymnasier og i faglige foreninger.

Mine bedste og mest flexible undervisningsmetoder omhandler brug af fortællinger, spillekort med faglige spørgsmål, et digitalt spil hvor figurene opnår erfaring og guld gennem undervisingen, samt en fleksibel struktur hvor opgaver vises på et kort (se nedenfor).
Alt sammen med det dobbelte formål at gøre undervisningen mere interessant for eleverne – og at engagere eleverne mere i undervisningen.

map_landkort_kinematik

Hvis du allerede nu er overbevist, kan du kontakte mig gennem oplysningerne nederst i indlægget. Ellers vil jeg fortsætte med at forklare, hvorfor I ikke bare skal finde en forsker eller ph.d. studerende til den pædagogiske dag igen i år…

Det rationelle argument

For et mellemstort gymnasium med 100 undervisere, vil en pædagogisk dag på 5 timer fra 9 til 14 optage 500 timers arbejdstid, eller 1/4 af en fuldtidsstilling.
Der er altså mange ressourcer på spil, og af den grund er det vigtigt at dagens indhold bliver til gavn for underviserne.
Desværre er der et indbygget modsætningsforhold imellem de pædagogiske forskere, der ofte inviteres til pædagogiske dage, og almindelige undervisere.
Forskernes interesse består i at andre får kendskab til deres forskning, og vil ofte fokusere meget på den måde, det pædagogiske eksperiment er sat op og på databehandlingen af eksperimentet, frem for den lavpraktiske implementering.

Denne nye viden kan underholde og i nogen grad inspirere underviserne. Men de fleste undervisere er mest interesserede i at få konkret viden om hvordan de nye ideer kan integreres i undervisningen, når begrænset forberedelsestid, fagbekendtgørelsen og forstyrrelser i skemaet skaber begrænsninger. Og det bidrager detaljer om diverse eksperimenter og undersøgelser ikke til.

Af den grund er oplæg fra undervisere, der har udviklet nye undervisningsformer som en del af deres daglige undervisning, langt mere relevante. De har både mulighed for og interesse i at svare på de helt praktiske problemstillinger – fordi de selv har stået i dem i hverdagen. Undervisere som Lasse Seidelin og jeg selv står klar til at dele ud af vores viden, og hjælpe med at omsætte den i praksis.

Jeg håber på at du vil overveje at nævne mit foredrag og workshop som en mulighed for ledelsen på dit gymnasium. Ikke blot viden om hvordan elevernes motivation kunne forbedres, men også redskaberne til at gøre det i praksis.

Kontaktoplysninger:
Bo Paivinen Ullersted, 29 60 26 59 eller bpj (snabel-a) college360.dk

Vil du vide mere om gamification? 
Læs om mine Gamificerede undervisningsmetoder 
eller hold dig opdateret på Facebook-gruppen Gamification i undervisningen